Telefony Alarmowe

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap”
ul. Słoneczna 13, tel. 74 866 16 14

Punkt lekarskiej pomocy doraźnej (Pogotowie)
ul. Zdrojowa 24, tel. 74 866 13 76

Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy
ul. Zdrojowa 38, tel. 74 866 14 04

Policja - tel. 74 866 18 24

Straż Pożarna - tel. 74 866 25 60

Straż Miejska – tel. 74 866 35 70

Sieci komórkowe:
Numer alarmowy - 112
GOPR - 0601 100 300
WOPR - 0601 100 100